[Rumani] Thông báo xuất cảnh đơn hàng Azu (Nhà máy Sơn) ngày 21.08.2019

lao động xuất cảnh Rumani

Thông báo xuất cảnh ngày 21.08.2019 (Thứ 4)

Kèm theo đây là danh sách lao động sẽ xuất cảnh vào ngày 21.08.2019 Azu ( Nhà máy sơn )
– Lịch tập trung : Đúng 08h00 sáng ngày 19.08.2019 , yêu cầu lao động có mặt tại Công ty để hoàn tất các thủ tục về tài chính và khám lại sk nếu chưa khám lại
– Lịch đưa lao động ra sân bay : Đúng 5h00 sáng các ngày 21.08.2019, xe Công ty sẽ đưa lao động ra sân bay hoàn tất thủ tục trước khi xuất cảnh, đề nghị Mr Thanh bố trí phương tiện đưa lao động ra sân bay theo lịch trình
– Lưu ý : Khi lao động ra tập trung mang theo hành lý ( 25kg), hồ sơ xã, ảnh, CMTND, tiền ăn, tiền đảm bảo tài sản’…
Vậy thông báo tới các phòng ban được biết
Trân trọng !