Bảng lương T7. 2019 đơn hàng Alusystem lao động Rumani Công ty Việt Thắng

Xuất khẩu lao động Rumani

Công ty Việt Thắng chi trả lương T7. 2019 qua tài khoản Ngân hàng (NLD đã đăng ký với Cty) cho lao động Rumani đơn hàng Alusystem. Mời anh chị xem trực tiếp bảng lương chi tiết: